Přihlásit

Závazné informace o sazebním zařazení zboží

  
  
  
  
Brexit.pdf
  
Brexit a závazné informace o sazebním zařazení zboží409 KB
  
  
  
  
Informace.pdf
  
Obecné informace k ZISZ571 KB
Kontakty.pdf
  
Kontaktní informace na věcně příslušný celní orgán85 KB
Seznam celních orgánů.pdf
  
324 KB
Uživatelská příručka.pdf
  
Uživatelská příručka k Elektronickému formuláři pro vyplnění žádosti o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží583 KB
Vzor plné moci pro FO.pdf
  
Vzor plné moci pro zastupování společnosti fyzickou osobou při řízení o žádosti o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží201 KB
Vzor plné moci pro PO.pdf
  
Vzor plné moci pro zastupování společnosti právnickou osobou při řízení o žádosti o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží330 KB
Vzor pověření zaměstnance.pdf
  
Vzor pověření zaměstnance k zastupování při řízení o žádosti o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží201 KB
Změny.pdf
  
Změny od 1.10.2017246 KB
  
Upravit
  
Poznámky