CZ EN Translate
Menu

Pasivní zušlechťovací styk

​​Režim PZS umožňuje v souladu s článkem 145 celního kodexu, aby zboží Společenství bylo dočasně vyvezeno z celního území Společenství za účelem podrobení zušlechťovacím operacím a aby výrobky vzniklé z těchto operací byly dovezeny zpět a propuštěny do volného oběhu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla.

​​​Do tohoto režimu tak může být propuštěno pouze zboží Společenství. 

Na rozdíl od režimu vývozu umožňuje režim PZS získat při následném dovozu zušlechtěných výrobků finanční výhodu ve smyslu úplného nebo částečného osvobození od dovozního cla.​

Skočit na začátek stránky