Přihlásit

COMIN

Cíl: Vytvoření komunikačního rozhraní pro deklaranty ke stávajícímu řešení ECR brány celní správy. Tento projekt je součástí zamýšleného evropského projektu SEAP (Single Electronic Access Point), který by měl zajistit jednotné podávání celních prohlášení a dalších dokumentů v rámci celé EU.

Projekt je spolufinancován ze Strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu (výzva č. 7) reg.č. CZ.1.06/1.1.00/07.06389 – Zavedení eCustoms – elektronické a harmonizované celnictví v EU.

 

Přínosy nového řešení

Bezpečnost přenosu zpráv a ochrana dat byla navýšena vhodným návrhem nového komunikačního/dotazovacího protokolu (vyzvednutí zprávy pro deklaranta pomocí elektronického podpisu) a zároveň došlo ke kvalitativnímu navýšení procesu doručování elektronických sdělení/rozhodnutí celní správy deklarantům (elektronicky podepsaná doručenka zprávy).

Vysoká odolnost proti výpadkům (SW a HW) a schopnost rychlé obnovy běžných provozních parametrů po případném výpadku.

Komunikace s COMINem je navazována prostřednictvím standardního HTTPs požadavku a je založená na běžných standardech – SOAP, WSDL, XML.

Pro komunikaci s COMINem deklarant může použít vlastní SW vyvinutý na základě specifikace zveřejněné CS nebo použít schválený software.

Seznam dodavatelů schváleného software, kteří splňují podmínky jednoduchých testovacích scénářů, je vystaven na této stránce.

 

Podpora HelpDesku

COMIN je poskytován CS  s podporou ECR HelpDesku v režimu 24/365, ecrhelpdesk@cs.mfcr.cz, +420 261331998; +420724013914

 

Jak postupovat pokud se chci připojit na COMIN?

Nechat si vytvořit dle „Definice rozhraní COMIN" klienta, který bude zajišťovat výměnu zpráv mezi subjektem a CS.

Pokud budou výrobci SW, nebo některý z dalších subjektů, tuto funkčnost zapracovávat do svých produktů, tak si ji následně pořídit.

Požádat CS o doplnění komunikačního povolení typu „EC" rozšířením povolení pro komunikaci COMIN. Pro zavedení těchto změn byl vytvořen Inteligentní elektronický formulář, který naleznete na tomto odkazu: https://forms.celnisprava.cz/aforms.php?action=fill&id_form=79

Zavedení komunikace COMIN nelze provést v případě, že vlastníte jen starý typ parametrů komunikace, povolení „QS". V tomto případě si jej musíte nechat změnit.

 

COMIN a podpora ECR Obálky 3.0

Pro komunikaci s CS v novém formátu zpráv (ECR Obálka 3.0) je připravená nová verze rozhraní COMIN. Specifikace rozhraní je uvedená v dokumentu Definice rozhraní - CZ - v. 2.0 (Definition interface - EN - v. 2.0 - anglická verze).

 Seznam schválených aplikací (klientů)

Název klienta​ ​Název společnosti

ACOMMPORT verze 6.3.8

NET Genium CD - Celní deklarace verze 1.1

SAFE via CONEX

MIC-CUST®

BluJay Solutions

Admija - Milan Mitáček

 NetGenium s.r.o.

CONEX

MiC Datenverarbeitung Gmbh

BluJay Solutions