CZ EN Translate
Menu

NCTS - tranzitní režim Unie/společný tranzit/TIR

NCTS (New Computerised Transit System) je společný projekt EU pro režim tranzit. Je založen na elektronické komunikaci mezi subjekty (deklaranty), Celní správou ČR a zeměmi projektu (EU + ESVO).

Další obecné informace najdete zde.​​

 Tranzitní systém NCTS fáze 5

​​
​V souladu s na​řízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie a jeho prováděcími předpisy, zejména s Pracovním programem pro vývoj elektronických systémů stanovených v Celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu (Rozhodnutí Komise (EU)2019/2151) byl systém NCTS v ČR dne 2. 10. 2023 upgradován z fáze 4 do fáze 5. 

Od tohoto data již není dostupný webový klient provozovaný Celní správou ČR pro režimy tranzit a vývoz, jakožto bezplatný nástroj pro podávání elektronických celních prohlášení. Na vývoji nového webového klienta Celní správa ČR pracuje.

Pro podání elektronických celních prohlášení do režimů tranzit a vývoz lze využít komerčních programů od výrobců celních softwarů nebo služeb celních zástupců.

Celní správa ČR jakožto dočasnou možnost za webového klienta nabízí možnost podání elektronických tranzitních celních prohlášení prostřednictvím elektronického formuláře. Formulář je možné využít pouze pro standardní podání tranzitního celního prohlášení. Součástí formuláře je příručka, která je k dispozici v části „Pokyny k vyplnění“.

 Vzory žádostí

 

Aktuální verze podmínek elektronické komunikace s celními úřady
VYPLNĚNOU ŽÁDOST PŘEDEJTE NA VAŠEM MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉM CELNÍM ÚŘADĚ 

 

Upozornění:

  Šifrování zpráv pro CS deklarantskou veřejností není povinné. K žádosti o elektronickou komunikaci není pak třeba komerční certifikát pro šifrování přikládat. Z bezpečnostního hlediska však šifrování zpráv komerčním certifikátem doporučujeme.​​​​​

Skočit na začátek stránky