CZ EN Translate
Menu

NCTS - tranzitní režim Unie/společný tranzit/TIR

NCTS (New Computerised Transit System) je společný projekt EU pro režim tranzit. Je založen na elektronické komunikaci mezi subjekty (deklaranty), Celní správou ČR a zeměmi projektu (EU + ESVO).

Další obecné informace najdete zde.​​

 Přechod z NCTS P4 na NCTS P5

​V souladu v nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie a jeho prováděcími předpisy bude systém NCTS upgradován z fáze 4 do fáze 5. Tento plánovaný upgrade bude mít zásadní význam pro komunikaci s deklarantskou veřejností a uskuteční se ve lhůtách stanovených prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu.

 

S ohledem na zásadní dopad změn do současného systému, Celní správa ČR stanovila následující milníky pro přechod z fáze 4 do fáze 5:

  • 22. 10. 2021 – Vydání technické specifikace pro výrobce deklarantských software
  • 01. 11. 2021 – Spuštění technické podpory pro výrobce deklarantských software
  • 03. 01. 2022 – Spuštění testovacího prostředí pro výrobce deklarantských software
  • 03. 04. 2023 – Spuštění systému NCTS P5 do provozu

Poslední aktualizace: 19. 10. 2021

 Vzory žádostí

 

Aktuální verze podmínek elektronické komunikace s celními úřady
VYPLNĚNOU ŽÁDOST PŘEDEJTE NA VAŠEM MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉM CELNÍM ÚŘADĚ 

 

Upozornění:

  Šifrování zpráv pro CS deklarantskou veřejností není povinné. K žádosti o elektronickou komunikaci není pak třeba komerční certifikát pro šifrování přikládat. Z bezpečnostního hlediska však šifrování zpráv komerčním certifikátem doporučujeme.​​​​​

Skočit na začátek stránky