CZ EN Translate
Menu

NCTS - tranzit Společenství/společný tranzit

NCTS (New Computerised Transit System) je společný projekt EU pro režim tranzit. Je založen na elektronické komunikaci mezi subjekty (deklaranty), Celní správou ČR a zeměmi projektu (EU + ESVO).

Další obecné informace najdete zde.​​

 Vzory žádostí

 

Aktuální verze podmínek elektronické komunikace s celními úřady
VYPLNĚNOU ŽÁDOST PŘEDEJTE NA VAŠEM MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉM CELNÍM ÚŘADĚ 

 

Upozornění:

  Šifrování zpráv pro CS deklarantskou veřejností není povinné. K žádosti o elektronickou komunikaci není pak třeba komerční certifikát pro šifrování přikládat. Z bezpečnostního hlediska však šifrování zpráv komerčním certifikátem doporučujeme.​​​​​

Skočit na začátek stránky