CZ EN Translate
Menu

Systém registrovaného vývozce - systém REX

​Co je to RE​​X:

Systém registrovaného vývozce (systém REX) je systém umožňující vlastní samo potvrzování (autocertifikace) preferenčního původu zboží při vývozu a dovozu zboží v rámci preferenčního systému EU. Systém REX se poprvé použil v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP). Systém REX umožňuje registrovaným vývozcům prokazování preferenčního původu, např. u GSP formou vydání tzv. "Deklarace o původu" a to na kterémkoli obchodním dokladu, který umožní ztotožnění dotčeného vývozce, obchodního případu a příslušného zboží. Tento systém postupně nahradí dosavadní formu prokazování preferenčního původu v rámci GSP. Použití/využití systému REX se v budoucnu dále předpokládá v rámci preferenčního systému EU, tedy v preferenčních dohodách o oblasti volného obchodu a jednostranných opatření (po jejich modernizaci). První využití zavedení REX mimo GSP je v Dohodě o oblasti volného obchodu s Kanadou (CETA) a Japonskem. Další využití je v Dohodě o oblasti volného obchodu s Vietnamem nebo v rámci zámořských zemí a území (OCT).

Systém registrovaného vývozce (systém REX)

 • Základní právní rámec pro systém REX je:
  • Celní kodex Unie (CCU) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
  • Delegovaný akt (DA) - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
  • Implementovaný akt (IA) - Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
 • Systém REX  je zaveden od 1. 1. 2017 (viz prováděcí rozhodnutí Komise 2016/578/EU - UCC WP)
 • Pravidla systému REX jsou stanovena v rámci pravidel původu zboží pro Všeobecný systém preferencí EU (GSP).  Registrovaní vývozci mimo systém GSP se v rámci preferenčního systému EU používají obdobně.
 • Existuje centrální databáze registrovaných vývozců (vedená EK) pro všechny země zapojené do systému REX. Do databáze je zajištěn nejen přístup pro celní správy zúčastněných zemí, ale také pro veřejnost.
 • Jedná se pouze o jednorázovou registraci vývozce, na základě podané žádosti, která je stanovena IA - příloha 22-06 A. Registrace je zdarma. Každý registrovaný vývozce má číslo registrovaného vývozce, které je platné a stejné pro všechny země v rámci preferenčního systému EU, kde se systém REX využívá.
 • Číslo registrace vývozce se skládá z dvoumístného kódu země registrace, označení „REX" a pak dalšího označení dle stanovení příslušných celních orgánů země registrace např. „CZREX………………".
 • Číslo registrovaného vývozce je odlišné od čísla povolení schváleného vývozce a nelze je zaměňovat.
 • Registrovaní vývozci pro GSP jsou zavedeni na straně:
  • členských zemí EU
  • do 30. 6. 2020 ve zvýhodněných zemí - rozvojové a nejméně rozvinuté země (RZ a NRZ)
  • v rámci GSP při využití kumulace s Norskem a Švýcarskem
 • Registrovaní vývozci pro Dohodu s Japonskem a Kanadou (CETA) jsou pouze na starně EU.

Přistoupení k systému REX v rámci GSP

 • Všechny členské země EU přistoupily k systému REX k 1. 1. 2017. Po dobu dvanácti měsíců od tohoto data bylo přechodné období pro zahájení registrace vývozců v EU.  Od 1. 1. 2018 na straně EU vývozci využívají registrovaného vývozce a prokazování původu je pouze formou „Deklarace o původu".
 • Pro RZ a NRZ je od 1. 1. 2017 povoleno postupné přistupování k systému REX po dobu tří let a prokazování původu formou „Deklarace o původu".
 • U zásilek do hodnoty 6.000,- EUR původního zboží neregistrovaní vývozci od přistoupení země k systému REX prokazují původ zboží pouze formou „Deklarace o původu".
 • U zásilek nad hodnotu 6.000,- EUR původního zboží neregistrovaní vývozci z RZ a NRZ po dobu přechodného období jednoho roku od přistoupení země k systému REX používají nadále jako důkaz původu osvědčení FORM A.
 • U RZ a NRZ může Komise na jejich žádost prodloužit přechodné období o šest měsíců. Tedy např. u zemí, které přistupují v roce 2019 může být registrace vývozců provedena nejpozději do 30. 6. 2020. Po tomto datu již nebude možné osvědčení FORM A používat.
 • Země, které systém REX už používají a skončilo jim přechodné období, prokazují původ zboží pouze formou „Deklarace o původu".

Systém REX v rámci GSP nyní využívají tyto zvýhodněné země:

ZeměDatum přistoupení k Systému REXKonec přechodného období
Afghánistán​29. 3. 2019​30. 6. 2019
Angola​25. 4. 2018​30. 6. 2018
​Bangladéš​​1. 1. 2019​​31. 12. 2020
Benin​19. 11. 2019​31. 12. 2019
Bhútán1. 1. 201730. 6. 2018
​Bolívie​8. 5. 2018​30. 6. 2019
Burkina Faso​20. 5. 2020​30. 6. 2020
Burundi​27. 7. 2018​30. 6. 2018
Cookovy ostrovy​17. 4. 2018​30. 6. 2018
​Eritrea​19. 6. 2019​30. 6. 2019
Etiopie7. 3. 201731. 12. 2017
Filipíny​28. 5. 2019​31. 12. 2020
​​Gambie​8. 10. 2019​30. 6. 2019
Guinea​18. 5. 201930. 6. 2019​
Guinea Bissau5. 12. 201730. 6. 2018
Haiti8. 12. 2020​31. 12. 2020
Indie1. 1. 201730. 6. 2018
Indonésie​20. 11. 2019​31. 12. 2020
Jemen​9. 6. 2018​30. 6. 2018
Kambodža​1. 1. 201930. 6. 2020
Kapverdy​12. 2. 2020​30. 6. 2020
Keňa1. 1. 201731. 12. 2017
Kiribati4. 4. 201830. 6. 2018
Komory6. 1. 201730. 6. 2018
​Kongo​28. 3. 2019​30. 6. 2018
Kyrgyzstán​12. 2. 2019​30. 6. 2020
Laos1. 1. 201731. 12. 2017
​​Lesotho​17. 09. 201930. 6. 2020
Libérie​01. 10. 201931. 12. 2017
​Madagaskar​25. 2. 2020​31. 12. 2020
Malawi1. 1. 201831. 12. 2018
​Mali22. 6. 2018​​30. 6. 2018
​Mauritánie​21. 1. 2020​30. 6. 2020
Mikronésie12. 2. 2021​31. 12. 2017
Mongolsko​24. 12. 2019​30. 6. 2020
Mosambik​28. 12. 2018​30. 6. 2019
Myanmar1. 1. 201831. 12. 2018
Nepál1. 1. 201730. 6. 2018
Niger​16. 1. 2020​30. 6. 2019
Nigérie​21. 3. 2019​31. 12. 2019
Niue28. 6. 201731. 12. 2017
Pákistán6. 3. 201731. 12. 2017
Rwanda7. 3. 201831. 12. 2018
Senegal​1. 1. 2019​31. 12. 2020
Sierra Leone​16. 8. 2018​31. 12. 2017
Srí Lanka1. 1. 201830. 6. 2019
Súdán​21. 1. 2020​30. 6. 2019
​Svatý Tomáš a Princův ostrov​29. 6. 2018​30. 6. 2018
Šalamounovy ostrovy20. 9. 201730. 6. 2018
Tádžikistán​26. 10. 2020​31. 12. 2020
Tanzanie​14. 6. 2018​31. 12. 2018
​Togo​27. 7. 2018​30. 6. 2018
​Tuvalu​3. 10. 2018​31. 12. 2017
​Uganda​1. 1. 2019​31. 12. 2019
​Uzbekistán​1. 1. 2019​30. 6. 2020
​Vanuatu​1. 1. 2019​31. 12. 2019
Vietnam​1. 1. 2019​31. 12. 2020
Východní Timor​6. 8. 2020​30. 6. 2018
Zambie1. 1. 201730. 6. 2018

                                                                    (seznam zemí k 12. 2. 2021)

 

Země, které nesplnily podmínky stanovené v čl. 70 a 72 UCC-IA pro řádné fungování v systému REX       

 Zvýhodněné země GSPDatum zahájení uplatňování Systému REXKonec přechodného období
TDČaddosud nebyl aplikován30. 6. 2018
DJDžibutskodosud nebyl aplikován31. 12. 2017
SSJižní Súdándosud nebyl aplikován31. 12. 2017
​CD​Kongo, Demokratická republika​dosud nebyl aplikován​30. 6. 2018
SOSomálskodosud nebyl aplikován31. 12. 2017
​CF​Středoafrická republika​dosud nebyl aplikován​31. 12. 2017
SYSýriedosud nebyl aplikován31. 12. 2018

                                                                     (seznam zemí k 12. 2. 2021)

Prokazování původu v rámci systému REX

Prokazování preferenčního původu v rámci systému REX je u GSP zajištěno pouze formou „Deklarace o původu".

 • Vlastní znění „Deklarace o původu" v rámci GSP je stanoveno přílohou 22-07 IA a je ve třech jazycích - EN, FR a ES.
 • Unijní vývozci používají „Deklaraci o původu" od data přistoupení k systému REX, což je od 1. 1. 2017.
 • Vývozci z RZ a NRZ používají „Deklaraci o původu" dle data přístupu příslušné země k systému REX.
 • „Deklarace o původu"  postupně nahradí současné osvědčení FORM A a prohlášení na faktuře (GSP). Náhradní FORM A vystavovaný v EU je nahrazen „Náhradní deklarací o původu" (příloha 22-20 IA) a osvědčení EUR.1 vystavované pro účely kumulace GSP je nahrazené „Deklarací o původu".
 • Platnost „Deklarace o původu" je dvanáct měsíců.
 • PlatnostNáhradní deklarace o původu" je dvanáct měsíců ode dne vydání původní „Deklarace o původu".

Celní prohlášení v rámci systému REX

 • Pro uplatnění preferenčního zacházení při dovozu zboží do EU v rámci REX deklarant do kolonky 44 celního prohlášení uvádí:
  • odkaz na „Deklaraci o původu" včetně jejího data vydání ve formátu RRRRMMDD (RRRR - rok, MM - měsíc a DD - den). Tzn., datum vydání se v kolonce 44 celního prohlášení uvede do pole GPD01 – „Označení dokladu".

REX-kolonka-44-CP-18-U165-1.jpg 

  • v případě registrovaného vývozce se uvádí rovněž číslo registrace vývozce a jeho TIN nebo EORI. Tzn.:
   • Číslo registrace vývozce (číslo REX) se v kolonce 44 celního prohlášení uvede do pole GPD01 – „Označení dokladu" a
   • TIN vývozce se v kolonce 44 celního prohlášení uvede do pole GPD04 – „Doplňující záznamy k dokladu"

REX-kolonka-44-CP-18-C100_Stránka1.jpg 

 • Pro uvádění příslušných údajů v rámci systému REX do celního prohlášení jsou zavedeny příslušné kódy certifikátů databáze TARIC.

Přistoupení k systému REX mimo rámec GSP

 • Systém REX je připraven pro využití registrovaných vývozců v rámci preferenčního systému EU.
 • Pokud je vývozce v systému REX již registrován, nemusí se pro použití mimo rámec GSP nebo nově zapojené země do systému REX znovu registrovat.

První využití mimo rámec GSP je v dohodě s Japonskem a Kanadou (CETA)

Pravidla původu zboží pro Japonsko a CETA používají systém REX na straně EU. Tzn. registrovaného vývozce k prokazování preferenčního původu zboží využívají vývozci v EU při vývozu do Japonska a Kanady.

Prokazování preferenčního původu v rámci pravidel původu zboží CETA je zajištěno pouze formou „Prohlášení o původu" a u Japonska "Deklarací o původu".

 • Vlastní znění „Prohlášení o původu" v rámci dohody CETA nebo "Deklarace o původu" v rámci dohody s Japonskem je stanoveno příslušnou přílohou v konkrétních pravidlech původu zboží, kde jsou uvedeny i jazykové verze.
 • Unijní vývozci u zásilek nad hodnotu 6 000 EUR původního zboží musí být registrovaní vývozci, aby mohli vyhotovovat „Prohlášení o původu" nebo "Deklaraci o původu".

Další předpokládané využití mimo rámec GSP je:

 • v dohodě s Vietnamem

Uplatnění přechodného období pro přistoupení k systému REX v rámci GSP

Podání žádosti a registrace vývozce do systému REX

Doklad o původu zboží v rámci systému REX v rámci GSP

Dopad systému REX v rámci GSP na celní prohlášení

Veřejně přístupná databáze REX

Použití systému REX v rámci zemí OCT od 1. 1. 2020

Skočit na začátek stránky