CZ EN Translate
Menu

Systém registrovaného vývozce - systém REX

​Co je to RE​​X:

Systém registrovaného vývozce (systém REX) je systém umožňující vlastní samo potvrzování (autocertifikace) preferenčního původu zboží při vývozu a dovozu zboží v rámci preferenčního systému EU. Systém REX se poprvé použil v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP). Systém REX umožňuje registrovaným vývozcům prokazování preferenčního původu, např. u GSP formou vydání tzv. "Deklarace o původu" a to na kterémkoli obchodním dokladu, který umožní ztotožnění dotčeného vývozce, obchodního případu a příslušného zboží. Tento systém postupně nahradí dosavadní formu prokazování preferenčního původu v rámci GSP. Použití/využití systému REX se v budoucnu dále předpokládá v rámci preferenčního systému EU, tedy v preferenčních dohodách o oblasti volného obchodu a jednostranných opatření (po jejich modernizaci). První využití zavedení REX mimo GSP je v Dohodě o oblasti volného obchodu s Kanadou (CETA) a Japonskem. Další využití je v Dohodě o oblasti volného obchodu s Vietnamem nebo v rámci zámořských zemí a území (OCT).

Systém registrovaného vývozce (systém REX)

 • Základní právní rámec pro systém REX je:
  • Celní kodex Unie (CCU) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
  • Delegovaný akt (DA) - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
  • Implementovaný akt (IA) - Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
 • Systém REX  je zaveden od 1. 1. 2017 (viz prováděcí rozhodnutí Komise 2016/578/EU - UCC WP)
 • Pravidla systému REX jsou stanovena v rámci pravidel původu zboží pro Všeobecný systém preferencí EU (GSP).  Registrovaní vývozci mimo systém GSP se v rámci preferenčního systému EU používají obdobně.
 • Existuje centrální databáze registrovaných vývozců (vedená EK) pro všechny země zapojené do systému REX. Do databáze je zajištěn nejen přístup pro celní správy zúčastněných zemí, ale také pro veřejnost.
 • Jedná se pouze o jednorázovou registraci vývozce, na základě podané žádosti, která je stanovena IA - příloha 22-06 A. Registrace je zdarma. Každý registrovaný vývozce má číslo registrovaného vývozce, které je platné a stejné pro všechny země v rámci preferenčního systému EU, kde se systém REX využívá.
 • Číslo registrace vývozce se skládá z dvoumístného kódu země registrace, označení „REX" a pak dalšího označení dle stanovení příslušných celních orgánů země registrace např. „CZREX………………".
 • Číslo registrovaného vývozce je odlišné od čísla povolení schváleného vývozce a nelze je zaměňovat.
 • Registrovaní vývozci pro GSP jsou zavedeni na straně:
  • členských zemí EU
  • do 30. 6. 2020 ve zvýhodněných zemí - rozvojové a nejméně rozvinuté země (RZ a NRZ)
  • v rámci GSP při využití kumulace s Norskem a Švýcarskem
 • Registrovaní vývozci pro Dohodu s Japonskem a Kanadou (CETA) jsou pouze na starně EU.

Přistoupení k systému REX v rámci GSP

 • Všechny členské země EU přistoupily k systému REX k 1. 1. 2017. Po dobu dvanácti měsíců od tohoto data bylo přechodné období pro zahájení registrace vývozců v EU.  Od 1. 1. 2018 na straně EU vývozci využívají registrovaného vývozce a prokazování původu je pouze formou „Deklarace o původu".
 • Pro RZ a NRZ je od 1. 1. 2017 povoleno postupné přistupování k systému REX po dobu tří let a prokazování původu formou „Deklarace o původu".
 • U zásilek do hodnoty 6.000,- EUR původního zboží neregistrovaní vývozci od přistoupení země k systému REX prokazují původ zboží pouze formou „Deklarace o původu".
 • U zásilek nad hodnotu 6.000,- EUR původního zboží neregistrovaní vývozci z RZ a NRZ po dobu přechodného období jednoho roku od přistoupení země k systému REX používají nadále jako důkaz původu osvědčení FORM A.
 • U RZ a NRZ může Komise na jejich žádost prodloužit přechodné období o šest měsíců. Tedy např. u zemí, které přistupují v roce 2019 může být registrace vývozců provedena nejpozději do 30. 6. 2020. Po tomto datu již nebude možné osvědčení FORM A používat.
 • Země, které systém REX už používají a skončilo jim přechodné období, prokazují původ zboží pouze formou „Deklarace o původu".

Systém REX v rámci GSP nyní využívají tyto zvýhodněné země:

ZeměDatum přistoupení k Systému REXKonec přechodného období
Afghánistán​29. 3. 2019​30. 6. 2019
Angola​25. 4. 2018​30. 6. 2018
​Bangladéš​​1. 1. 2019​​31. 12. 2020
Benin​19. 11. 2019​31. 12. 2019
Bhútán1. 1. 201730. 6. 2018
​Bolívie​8. 5. 2018​30. 6. 2019
Burkina Faso​20. 5. 2020​30. 6. 2020
Burundi​27. 7. 2018​30. 6. 2018
Cookovy ostrovy​17. 4. 2018​30. 6. 2018
​Eritrea​19. 6. 2019​30. 6. 2019
Etiopie7. 3. 201731. 12. 2017
Filipíny​28. 5. 2019​31. 12. 2020
​​Gambie​8. 10. 2019​30. 6. 2019
Guinea​18. 5. 201930. 6. 2019​
Guinea Bissau5. 12. 201730. 6. 2018
Haiti8. 12. 2020​31. 12. 2020
Indie1. 1. 201730. 6. 2018
Indonésie​20. 11. 2019​31. 12. 2020
Jemen​9. 6. 2018​30. 6. 2018
Kambodža​1. 1. 201930. 6. 2020
Kapverdy​12. 2. 2020​30. 6. 2020
Keňa1. 1. 201731. 12. 2017
Kiribati4. 4. 201830. 6. 2018
Komory6. 1. 201730. 6. 2018
​Kongo​28. 3. 2019​30. 6. 2018
Kongo, Demokratická republika
5. 9. 2022
​30. 6. 2018
Kyrgyzstán​​12. 2. 2019​30. 6. 2020
Laos1. 1. 201731. 12. 2017
​​Lesotho​17. 09. 201930. 6. 2020
Libérie​01. 10. 201931. 12. 2017
​Madagaskar​25. 2. 2020​31. 12. 2020
Malawi1. 1. 201831. 12. 2018
​Mali22. 6. 2018​​30. 6. 2018
​Mauritánie​21. 1. 2020​30. 6. 2020
Mikronésie12. 2. 2021​31. 12. 2017
Mongolsko​24. 12. 2019​30. 6. 2020
Mosambik​28. 12. 2018​30. 6. 2019
Myanmar1. 1. 201831. 12. 2018
Nepál1. 1. 201730. 6. 2018
Niger​16. 1. 2020​30. 6. 2019
Nigérie​21. 3. 2019​31. 12. 2019
Niue28. 6. 201731. 12. 2017
Pákistán6. 3. 201731. 12. 2017
Rwanda7. 3. 201831. 12. 2018
Senegal​1. 1. 2019​31. 12. 2020
Sierra Leone​16. 8. 2018​31. 12. 2017
Srí Lanka1. 1. 201830. 6. 2019
Súdán​21. 1. 2020​30. 6. 2019
​Svatý Tomáš a Princův ostrov​29. 6. 2018​30. 6. 2018
Šalamounovy ostrovy20. 9. 201730. 6. 2018
Tádžikistán​26. 10. 2020​31. 12. 2020
Tanzanie​14. 6. 2018​31. 12. 2018
​Togo​27. 7. 2018​30. 6. 2018
​Tuvalu​3. 10. 2018​31. 12. 2017
​Uganda​1. 1. 2019​31. 12. 2019
​Uzbekistán​1. 1. 2019​30. 6. 2020
​Vanuatu​1. 1. 2019​31. 12. 2019
Vietnam​1. 1. 2019​31. 12. 2020
Východní Timor​6. 8. 2020​30. 6. 2018
Zambie1. 1. 201730. 6. 2018

                                                                    (seznam zemí k 5. 1. 2023)

 

Země, které nesplnily podmínky stanovené v čl. 70 a 72 UCC-IA pro řádné fungování v systému REX       

 Zvýhodněné země GSPDatum zahájení uplatňování Systému REXKonec přechodného období
TDČaddosud nebyl aplikován30. 6. 2018
DJDžibutskodosud nebyl aplikován31. 12. 2017
SSJižní Súdándosud nebyl aplikován31. 12. 2017
SO
Somálskodosud nebyl aplikován31. 12. 2017
​CF​Středoafrická republika​dosud nebyl aplikován​31. 12. 2017
SYSýriedosud nebyl aplikován31. 12. 2018

                                                                     (seznam zemí k 5. 1. 2023)

​ Partnerské země EU využívající systém REX

Země
Prohlášení registrovaného vývozce na faktuře (datum platnosti, bez přechodného období) 
Pobřeží slonoviny (dohoda EU - Pobřeží slonoviny)
2. 12. 2022
Madagaskar (dohoda EU - státy východní a jižní Afriky - ESA)
1. 1. 2023
​Zimbabwe  (dohoda EU - státy východní a jižní Afriky - ESA)
​​1. 7. 2021

                                                          (seznam zemí k 5. 1. 2023)

Prokazování původu v rámci systému REX

Prokazování preferenčního původu v rámci systému REX je u GSP zajištěno pouze formou „Deklarace o původu".

 • Vlastní znění „Deklarace o původu" v rámci GSP je stanoveno přílohou 22-07 IA a je ve třech jazycích - EN, FR a ES.
 • Unijní vývozci používají „Deklaraci o původu" od data přistoupení k systému REX, což je od 1. 1. 2017.
 • Vývozci z RZ a NRZ používají „Deklaraci o původu" dle data přístupu příslušné země k systému REX.
 • „Deklarace o původu"  postupně nahradí současné osvědčení FORM A a prohlášení na faktuře (GSP). Náhradní FORM A vystavovaný v EU je nahrazen „Náhradní deklarací o původu" (příloha 22-20 IA) a osvědčení EUR.1 vystavované pro účely kumulace GSP je nahrazené „Deklarací o původu".
 • Platnost „Deklarace o původu" je dvanáct měsíců.
 • PlatnostNáhradní deklarace o původu" je dvanáct měsíců ode dne vydání původní „Deklarace o původu".

Celní prohlášení v rámci systému REX

 • Pro uplatnění preferenčního zacházení při dovozu zboží do EU v rámci REX deklarant do kolonky 44 celního prohlášení uvádí:
  • odkaz na „Deklaraci o původu" včetně jejího data vydání ve formátu RRRRMMDD (RRRR - rok, MM - měsíc a DD - den). Tzn., datum vydání se v kolonce 44 celního prohlášení uvede do pole GPD01 – „Označení dokladu".

REX-kolonka-44-CP-18-U165-1.jpg 

  • v případě registrovaného vývozce se uvádí rovněž číslo registrace vývozce a jeho TIN nebo EORI. Tzn.:
   • Číslo registrace vývozce (číslo REX) se v kolonce 44 celního prohlášení uvede do pole GPD01 – „Označení dokladu" a
   • TIN vývozce se v kolonce 44 celního prohlášení uvede do pole GPD04 – „Doplňující záznamy k dokladu"

REX-kolonka-44-CP-18-C100_Stránka1.jpg 

 • Pro uvádění příslušných údajů v rámci systému REX do celního prohlášení jsou zavedeny příslušné kódy certifikátů databáze TARIC.

Přistoupení k systému REX mimo rámec GSP

 • Systém REX je připraven pro využití registrovaných vývozců v rámci preferenčního systému EU.
 • Pokud je vývozce v systému REX již registrován, nemusí se pro použití mimo rámec GSP nebo nově zapojené země do systému REX znovu registrovat.

První využití mimo rámec GSP je v dohodě s Japonskem a Kanadou (CETA)

Pravidla původu zboží pro Japonsko a CETA používají systém REX na straně EU. Tzn. registrovaného vývozce k prokazování preferenčního původu zboží využívají vývozci v EU při vývozu do Japonska a Kanady.

Prokazování preferenčního původu v rámci pravidel původu zboží CETA je zajištěno pouze formou „Prohlášení o původu" a u Japonska "Deklarací o původu".

 • Vlastní znění „Prohlášení o původu" v rámci dohody CETA nebo "Deklarace o původu" v rámci dohody s Japonskem je stanoveno příslušnou přílohou v konkrétních pravidlech původu zboží, kde jsou uvedeny i jazykové verze.
 • Unijní vývozci u zásilek nad hodnotu 6 000 EUR původního zboží musí být registrovaní vývozci, aby mohli vyhotovovat „Prohlášení o původu" nebo "Deklaraci o původu".

Další předpokládané využití mimo rámec GSP je:

 • v dohodě s Vietnamem

Uplatnění přechodného období pro přistoupení k systému REX v rámci GSP

Podání žádosti a registrace vývozce do systému REX

Doklad o původu zboží v rámci systému REX v rámci GSP

Dopad systému REX v rámci GSP na celní prohlášení

Veřejně přístupná databáze REX

Použití systému REX v rámci zemí OCT od 1. 1. 2020

Skočit na začátek stránky