Přihlásit

Systém registrovaného vývozce - systém REX

Co je to REX:

Systém registrovaného vývozce (systém REX) je systém umožňující vlastní samo potvrzování (autocertifikace) preferenčního původu zboží při vývozu a dovozu zboží v rámci preferenčního systému EU. Systém REX se poprvé použil v rámci Všeobecného systému preferencí (GSP). Systém REX umožňuje registrovaným vývozcům prokazování preferenčního původu, např. u GSP formou vydání tzv. "Deklarace o původu" a to na kterémkoli obchodním dokladu, který umožní ztotožnění dotčeného vývozce a příslušného zboží. Tento systém postupně nahradí dosavadní formu prokazování preferenčního původu v rámci GSP. Použití/využití systému REX se v budoucnu dále předpokládá v rámci preferenčního systému EU, tedy v preferenčních dohodách o oblasti volného obchodu a jednostranných opatření. První předpokládané využití zavedení REX mimo GSP bude v Dohodě o oblasti volného obchodu s Kanadou (CETA) a Vietnamem nebo v rámci zámořských zemí a území (OCT).

Systém registrovaného vývozce (systém REX)

 • Základní právní rámec pro systém REX je:
  • Celní kodex Unie (CCU) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
  • Delegovaný akt (DA) - Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie
  • Implementovaný akt (IA) - Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
 • Systém REX  je zaveden od 1. 1. 2017 (viz prováděcí rozhodnutí Komise 2016/578/EU - UCC WP)
 • Pravidla systému REX jsou stanovena v rámci pravidel původu zboží pro Všeobecný systém preferencí EU (GSP) pro využití registrovaných vývozců mimo systém GSP se v rámci preferenčního systému EU budou používat obdobně.
 • Existuje centrální databáze registrovaných vývozců (vedená EK) pro všechny země zapojené do systému REX. Do databáze je zajištěn přístup pro celní správy zúčastněných zemí, ale také pro veřejnost.
 • Jedná se pouze o jednorázovou registraci vývozce, na základě podané žádosti, která je stanovena IA - příloha 22-06. Registrace je zdarma. Každý registrovaný vývozce obdrží číslo registrovaného vývozce, které je platné a stejné pro všechny země v rámci preferenčního systému EU, kde se bude systému REX využívat.
 • Číslo registrace vývozce se skládá z dvoumístného kódu země registrace, označení „REX" a pak dalšího označení dle stanovení příslušných celních orgánů země registrace např. „CZREX………………".
 • Číslo registrovaného vývozce je odlišné od čísla povolení schváleného vývozce.
 • Registrovaní vývozci pro GSP budou zavedeni na straně:
  • členských zemí EU
  • Zvýhodněných zemí - rozvojové a nejméně rozvinuté země (RZ a NRZ)
  • Norska a Švýcarska (Turecko zatím k 1. 1. 2017 nebude uplatňovat systém REX)

Přistoupení k systému REX v rámci GSP

 • Všechny členské země EU přistoupí k systému REX k 1. 1. 2017. Od tohoto data je zahájena registrace vývozců a prokazování původu formou „Deklarace o původu".
 • Pro RZ a NRZ je povoleno postupné přistupování k systému REX vždy k 1. 1. po dobu tří let (tedy k 1. 1. 2017, 1. 1. 2018, 1. 1. 2019) a prokazování původu formou „Deklarace o původu".
 • U zásilek do hodnoty 6.000,- EUR původního zboží budou neregistrovaní vývozci od přistoupení k systému REX prokazovat původ zboží pouze formou „Deklarace o původu".
 • U zásilek nad hodnotu 6.000,- EUR původního zboží budou neregistrovaní vývozci po dobu přechodného období jednoho roku od přistoupení k systému REX používat nadále jako důkazy původu náhradní osvědčení FORM A a osvědčení EUR.1 pro vývozce z EU a osvědčení FORM A pro vývozce z RZ a NRZ.
 • U RZ a NRZ může Komise na jejich žádost prodloužit přechodné období o šest měsíců. Tedy u zemí, které budou přistupovat k 1. 1. 2019 může být registrace vývozců provedena nejpozději do 30. 6. 2020. Po tomto datu již nebude možné osvědčení FORM A používat.

Systém REX v rámci GSP nyní využívají tyto zvýhodněné země:

ZeměDatum přistoupení k Systému REXKonec přechodného období
Angola​25. 4. 2018​30. 6. 2018
Arménie​1. 1. 2018​30. 6. 2019
Bangladéš​​1. 1. 2019​​31. 12. 2019
Bhútán1. 1. 201730. 6. 2018
​Bolívie​8. 5. 2018​30. 6. 2019
Burundi​27. 7. 2018​30. 6. 2018
Cookovy ostrovy​17. 4. 2018​30. 6. 2018
Etiopie7. 3. 201731. 12. 2017
Guinea Bissau5. 12. 201730. 6. 2018
Indie1. 1. 201730. 6. 2018
Jemen​9. 6. 2018​30. 6. 2018
Kambodža​1. 1. 2019​31. 12. 2019
Keňa1. 1. 201731. 12. 2017
Kiribati4. 4. 201830. 6. 2018
Komory6. 1. 201730. 6. 2018
Laos1. 1. 201731. 12. 2017
Malawi1. 1. 201831. 12. 2018
​Mali22. 6. 2018​​30. 6. 2018
Mosambik​28. 12. 2018​30. 6. 2019
Myanmar1. 1. 201831. 12. 2018
Nepál1. 1. 201730. 6. 2018
Niue28. 6. 201731. 12. 2017
Pákistán6. 3. 201731. 12. 2017
Rwanda7. 3. 201831. 12. 2018
Senegal​1. 1. 2019​31. 12. 2019
Sierra Leone​16. 8. 2018​31. 12. 2017
Srí Lanka1. 1. 201830. 6. 2019
​Svatý Tomáš a Princův ostrov​29. 6. 2018​30. 6. 2018
Svazijsko1. 1. 201831. 12. 2018
Šalamounovy ostrovy20. 9. 201730. 6. 2018
Tanzanie​14. 6. 2018​31. 12. 2018
​Togo​27. 7. 2018​30. 6. 2018
​Tuvalu​3. 10. 2018​31. 12. 2017
​Uganda​1. 1. 2019​31. 12. 2019
​Uzbekistán​1. 1. 2019​31. 12. 2019
​Vanuatu​1. 1. 2019​31. 12. 2019
​Vietnam​1. 1. 2019​31. 12. 2019
Zambie1. 1. 201730. 6. 2018

                                                                                    (seznam zemí k 7. 1. 2019)

 

Země, které nesplnily podmínky stanovené v čl. 70 a 72 UCC-IA pro řádné fungování v systému REX       

 Zvýhodněné země GSPDatum zahájení uplatňování Systému REXKonec přechodného období
AFAfghánistándosud nebyl aplikován31. 12. 2018
TDČaddosud nebyl aplikován30. 6. 2018
DJDžibutskodosud nebyl aplikován31. 12. 2017
EREritreadosud nebyl aplikován31. 12. 2018
GHGhanadosud nebyl aplikován31. 12. 2018
SSJižní Súdándosud nebyl aplikován31. 12. 2017
CGKongodosud nebyl aplikován30. 6. 2018
LRLibériedosud nebyl aplikován31. 12. 2017
FMMikronésiedosud nebyl aplikován31. 12. 2017
NRNaurudosud nebyl aplikován31. 12. 2017
NENigerdosud nebyl aplikován31. 12. 2018
CIPobřeží Slonovinydosud nebyl aplikován31. 12. 2018
GQRovníková Guineadosud nebyl aplikován30. 6. 2018
SOSomálskodosud nebyl aplikován31. 12. 2017
SDSúdándosud nebyl aplikován31. 12. 2018
SYSýriedosud nebyl aplikován31. 12. 2018
TOTongadosud nebyl aplikován30. 6. 2018
TLVýchodní Timordosud nebyl aplikován30. 6. 2018

                                                                                   (seznam zemí k 7. 1. 2019)

  

Země, které mají splnit podmínky stanovené v čl. 70 a 72 UCC-IA pro řádné fungování v systému REX

 Zvýhodněné země GSPDatum zahájení uplatňování Systému REXKonec přechodného období
​AFAfghánistán​​dosud nebyl aplikován30. 6. 2019
​GM​Gambie​dosud nebyl aplikován30. 6. 2019
GNGuineadosud nebyl aplikován30. 6. 2019

                                                                                   (seznam zemí k 7. 1. 2019)

 

Prokazování původu v rámci systému REX

Prokazování preferenčního původu v rámci systému REX bude u GSP zajištěno pouze formou „Deklarace o původu".

 • Vlastní znění „Deklarace o původu" v rámci GSP je stanoveno přílohou 22-07 IA a je ve třech jazycích - EN, FR a ES.
 • Unijní vývozci budou používat „Deklaraci o původu" od data přistoupení k systému REX, což je od 1. 1. 2017.
 • Vývozci z RZ a NRZ budou používat „Deklaraci o původu" dle data přístupu příslušné země k systému REX, což bude 1. 1. 2017 nebo 1. 1. 2018 nebo 1. 1. 2019.
 • „Deklarace o původu" a „Náhradní deklarace o původu" postupně nahradí současné osvědčení FORM A, náhradní FORM A, prohlášení na faktuře (GSP), i osvědčení EUR.1 vystavované pro účely kumulace GSP.
 • Platnost „Deklarace o původu" je dvanáct měsíců.
 • PlatnostNáhradní deklarace o původu" je dvanáct měsíců ode dne vydání původní „Deklarace o původu".

Celní prohlášení v rámci systému REX

 • Pro uplatnění preferenčního zacházení při dovozu zboží do EU v rámci REX deklarant do kolonky 44 celního prohlášení uvádí:
  • odkaz na „Deklaraci o původu" včetně jejího data vydání ve formátu RRRRMMDD (RRRR - rok, MM - měsíc a DD - den). Tzn., datum vydání se v kolonce 44 celního prohlášení uvede do pole GPD01 – „Označení dokladu".

REX-kolonka-44-CP-18-U165-1.jpg 

  • v případě registrovaného vývozce se uvádírovněž číslo registrace vývozce a jeho TIN nebo EORI. Tzn.:
   • Číslo registrace vývozce (číslo REX) se v kolonce 44 celního prohlášení uvede do pole GPD01 – „Označení dokladu" a
   • TIN vývozce se v kolonce 44 celního prohlášení uvede do pole GPD04 – „Doplňující záznamy k dokladu"

REX-kolonka-44-CP-18-C100_Stránka1.jpg 

 • Pro uvádění příslušných údajů v rámci systému REX do celního prohlášení jsou zavedeny příslušné kódy certifikátů databáze TARIC.

Přistoupení k systému REX mimo rámec GSP

 • Systém REX je připraven pro využití registrovaných vývozců v rámci preferenčního systému EU.
 • Pokud je vývozce v systému REX již registrován, nemusí se pro použití mimo rámec GSP nebo nově zapojené země do systému REX znovu registrovat.

První využití mimo rámec GSP je v dohodě s Kanadou (CETA)

Pravidla původu zboží pro CETA jsou připraveny pro použití systému REX, kdy při prokazování preferenčního původu zboží budou vývozci v Evropské unii využívat registrovaného vývozce.

Prokazování preferenčního původu v rámci pravidel původu zboží CETA je zajištěno pouze formou „Prohlášení o původu".

 • Vlastní znění „Prohlášení o původu" v rámci dohody CETA je stanoveno přílohou 2 Protokolu o pravidlech původu a o postupech stanovení původu, kde jsou uvedeny jazykové verze prohlášení o původu.
 • Prohlášení o původu platí po dobu 12 měsíců od data, kdy bylo vyplněno vývozcem, pokud není stranou dovozu stanoveno jinak.
 • Unijní vývozci u zásilek nad hodnotu 6 000 EUR původního zboží budou muset být registrovaní vývozci, aby mohli vyhotovovat „Prohlášení o původu".

Další předpokládané využití mimo rámec GSP je:

 • v rámci OCT (od 1. 1. 2020)
 • v dohodě s Vietnamem

Uplatnění přechodného období pro přistoupení k systému REX v rámci GSP

Podání žádosti a registrace vývozce do systému REX

Doklad o původu zboží v rámci systému REX v rámci GSP

Dopad systému REX v rámci GSP na celní prohlášení

Veřejně přístupná databáze REX