CZ EN Translate
Menu

Informace k povinnému značení lihu

Ve Sbírce zákonů v částce 117 byl dne 2. října 2013 vyhlášen zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu (dále jen „nový zákon o povinném značení lihu“), který ​nabyl účinnosti dnem 1. 12. 2013.​

Nový zákon o povinném značení lihu nahrazuje zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Záměrem nové právní normy je nastavení přísnějších parametrů a podmínek pro provádění povinného značení lihu kontrolními páskami ke značení lihu a stanovení povinností při distribuci lihu. Jeho účelem je zejména zamezit nelegální výrobě lihu a zajistit, aby nakládání s lihem probíhalo v souladu s platnými právními předpisy, zejména s předpisy, které upravují nakládání s lihem a spotřební daně, a tím omezit možnosti vzniku daňových a celních úniků a zajistit potřebnou ochranu spotřebitelů lihu.

Informace pro subjekty z této oblasti jsou průběžně zveřejňovány na těchto webových stránkách v části Informace.

Upozorňujeme, že veškeré žádosti podle nového zákona o povinném značení lihu je třeba směřovat přímo na konkrétního správce spotřební daně. V případě, že podání není učiněno příslušnému správci daně, může dojít k uplynutí stanovených lhůt.

Datové schránky jednotlivých správců spotřebn​í daně

​​​
 

  
  
  
  
Informace_21_21091.pdf
  
Množství lihu, který lze označit kontrolními páskami, při poskytnutí snížené kauce osoby povinné značit líh (aktualizace Informace_20_8355)16.04.2021
Informace_20_8355.pdf
  
Množství lihu, který lze označit kontrolními páskami, při poskytnutí snížené kauce06.03.2020
Oznámení.pdf
  
Informace o změně povolení elektronické komunikace pro EMCS a Web klient ORO od 1. 7. 201701.03.2017
Informace_16_49834.pdf
  
Líh ve spotřebitelském balení s porušenou, nesprávně umístěnou nebo upevněnou kontrolní páskou ke značení lihu 05.10.2016
Informace_16_41974.pdf
  
Informace o prodloužení lhůty pro vrácení nepoužitých kontrolních pásek ke značení lihu jejich držitelem 29.08.2016
Informace_15_37663.pdf
  
Vracení kontrolních pásek ke značení lihu použitých ke značení lihu 24.07.2015
Informace_15_26208_3.pdf
  
Používání "speciálních zařízení" užívaných v gastronomii pro chlazení / ohřev lihových nápojů12.06.2015
Informace_15_00714.pdf
  
Informace o stanovení struktury a formátu záznamu o výsledku inventury kontrolních pásek 14.01.2015
1 - 8Další
  
  
  
  
IR_ORO_Web_Klient.zip
  
Integrační rozhraní pro ORO Web Klienta - verze 1.0.022.12.2014 9:47
IR_ORO_Web_Klient_1.1.0.zip
  
Integrační rozhraní pro ORO Web Klienta - verze 1.1.0 - platná od 1. 1. 201522.12.2014 9:47
IR_ORO_Web_Klient_1.2.0.zip
  
Integrační rozhraní pro ORO Web Klienta - verze 1.2.0 - platné od 24.1.201724.01.2017 14:18
IR_OROWK_v_1.2.2.zip
  
Integrační rozhraní pro ORO Web Klienta - verze 1.2.224.02.2021 13:01
IR_ORO_Web_Klient_1.4.0.zip
  
Integrační rozhraní pro ORO Web klienta - verze 1.4.010.11.2021 8:40
ORO.Dokumentace.zip
  
Dokumentace OROklient leden 202206.12.2021 8:48
  
  
  
  
XSD pro ZFO DA-IKP_1.0.1.zip
  
xsd schéma pro ZFO záznam o výsledku inventury kontrolních pásek09.11.2023 13:17
Zadost_IR_ORO_new.pdf
  
Žádost o použití integračního rozhraní pro webovou službu ORO09.03.2023 9:16
XmlSigner_Setup.zip
  
Podepisovací komponenta XmlSigner 1.7.1.028.02.2023 10:08
xsd pro ORO Web Klient.zip
  
xsd schéma pro ORO Web Klienta únor 202302.02.2023 9:55
Podepisovací komponenta XmlSigner_Setup_1.7.0.zip
  
Podepisovací komponenta13.12.2022 12:37
1 - 5Další
Skočit na začátek stránky