CZ EN Translate
Menu

Obecná část zákona a doprava

Jedná se o úvodní část zákona o spotřebních daních a jak je již z názvu patrno, o část vymezující základní pojmy a instituty, s nimiž zákon pracuje. Kromě předmětu úpravy v úvodních ustanoveních zde nalezneme vymezení pojmů, které jsou v textu zákona obsaženy. Z pohledu veřejnosti – daňových subjektů lze za stěžejní označit, kromě uvedené terminologie, úpravu povolovacích řízení a dopravy vybraných výrobků. Důležitou součástí obecné části zákona o spot​řebních daních jsou ustanovení upravující tzv. povolovací řízení.

Povolovací řízení je daňovým řízením, které je upraveno zákonem o spotřebních daních s podpůrným použitím daňového řádu. V říze​​ní podle věty první je proto třeba dodržovat základní zásady daňového řízení uvedené v § 5 daňového řádu. Podrobnosti o povolovacím řízení  nalezenete zde.

 ​

V oblasti dopravy zákon poskytuje poměrně podrobná pravidla pro:

  • dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně (§ 25 a násl.),

  • dopravu vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu (§ 29 a násl.),

  • dopravu vybraných výrobků osvobozených od daně (§ 50 a § 79).​

Zákon upravuje především podmínky dopravy vybraných výrobků, příp. nutnost průvodních dokladů a následky porušení těchto podmínek (zejména § 42). Doprava jedn​otlivých komodit (např. minerálních olejů, lihu) je dále konkretizována speciálními ustanoveními zákona, obsaženými ve zvláštní části zákona o spotřebních daních.

  
  
  
  
  
Informace_22_54352.pdfInformace_22_54352Změny v dopravách vybraných výrobků v režimu volného daňového oběhu mezi členskými státy EU113 KB 02.11.2022
Informace_22_54357.pdfInformace_22_54357Změna u osob zasílajících vybrané výrobky z jiných členských států na daňové území ČR101 KB 02.11.2022
Informace_21_5105.pdfInformace_21_5105Doprava některých minerálních olejů, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, ve volném daňovém oběhu z jiných členských států EU163 KB 21.01.2021
Informace_14_00662_4.pdfInformace_14_00662_4Postup při řešení nesrovnalostí zjištěných při dopravě vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně 333 KB 10.07.2014
Informace_12_02318.pdfInformace_12_02318Změna kódů Kombinované nomenklatury78 KB 17.07.2012
1 - 5Další
Skočit na začátek stránky