CZ EN Translate
Menu

Zelená nafta

Problematiku uplatnění vrácení daně z minerální olejů používaných pro zemědělskou prvovýrobu upravuje § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Náležitosti vedení evidencí o nákupu a spotřebě minerálních olejů upravuje prováděcí vyhláška č. 38/2017 Sb.​​

Pro snadnější komunikaci s daňovými subjekty zveřejnil Odbor 23 Daní GŘC vnitřní pokyn, kterým se sjednocuje postup správců daně při administraci vratky ze zelené nafty. Součástí vnitřního pokynu je seznam činností v zemědělské prvovýrobě, na které lze uplatnit vratku ze zelené nafty (seznam není taxativní). Seznam je průběžně aktualizován a je upravován na základě podnětů ze strany subjektů, správců daně nebo pracovníků MZe. Zmíněné dokumenty pak naleznete v následující knihovně.

V návaznosti s nabytím účinnosti novely zákona o spotřebních daních, která rozšiřuje oblast činností, na které lze uplatnit nárok na vrácení daně, byly zveřejněny informace k této problematice (viz knihovna níže)

  • Formuláře daňového přiznání pro fyzické osoby zde  ​
  • Online formulář daňového přiznání pro právnické osoby zde
  • Pokyn k vyplňování údajů o podepisující osobě naleznete zde

Používání inteligentních formulářů (ZFO) je preferovanou variantou podávání daňových tiskopi​sů. Používání tohoto typu formuláře vyžaduje instalaci "plug-in" prvků. Postup pro instalaci těchto prvků je zde.

Než začnete vyplňovat formulář, proveďte nastavení počítače na tomto odkazu: Kontrola nastavení počítače

​Důležité upozornění

Pokud bude nárok za zdaňovací období březen 2017 a následující uplatněn na starém formuláři daňového přiznání, bude v případě takového podání subjekt vyzván správcem daně k odstranění vad podání podle 74 odst. 1 daňového řádu a to z důvodu, že subjekt nepodal daňové přiznání v souladu s § 72 odst. 1 daňového řádu. 

  • ​​Formulář DA-207 je určen pro zdaňovací období do únor 2017.   
  • Formulář DA-207CIN je určen pro zdaňovací období od březen 2017
  • Soubory XML uložené z formuláře DA-207 nejsou určené pro načítání do formuláře DA-207CIN a uvedené platí i obráceně.
  
  
  
  
  
Tabulka 2A.zipTabulka 2APříloha 2A k daňovému přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, pro osoby prokazující spotřebu dle § 57 odst. 13  evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona up14 KB 07.01.2020
Tabulka 2B.zipTabulka 2BPříloha 2B k daňovému přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, pro osoby prokazující spotřebu dle § 57 odst. 13  evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona up14 KB 07.01.2020
Tabulka 3.zipTabulka 3Příloha 3 k daňovému přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, pro osoby prokazující spotřebu dle § 57 odst. 13  evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona upr14 KB 07.01.2020
Informace _51582_3.pdfInformace _51582_3Evidence množství skutečně spotřebovaných minerálních olejů u zelené nafty129 KB 18.11.2022
Informace_2022_51582-3_priloha_01.pdfInformace_2022_51582-3_priloha_01Příloha 1 k Informaci 2022_51583-3 Doporučené měření/zjišťování skutečného množství spotřebovaných minerálních olejů94 KB 18.11.2022
1 - 5Další
Skočit na začátek stránky