CZ EN Translate
Menu

Daň z MO, barvení a značkování vybraných MO, značkování některých dalších MO a nakládání se zvláštními MO

Předmět daně z minerálních olejů upravuje hlava I části druhé zákona SPD. V této části jsou definovány vybrané výrobky, které jsou pro účely tohoto zákona považovány za minerální oleje. Dále je v této části zákona upravena problematika vrácení daně z minerálních olejů:

  • § 54 vracení daně plátci
  • § 55 vracení daně u mineralogických postupů nebo metalurgických procesů
  • § 56 vracení daně z "topných olejů"
  • § 56a vracení daně z ostatních benzínů
  • § 57 vracení daně ze "zelené nafty

Dále zákon upravuje pro minerální oleje specificky dopravu osvobozených minerálních olejů a podmínky uplatňování režimu podmíněného osvobození od daně. Poslední část tvoří povolovací řízení pro vydání povolení  pro nákup, prodej a dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.

V části čtvrté zákona o SPD je upraveny problematika barvení a značkování vybraných minerálních olejů a to od definování předmětu daně barvení a značkování, přes podmínky nakládání s těmito minerálními oleji až po vydávání povolení k barvení a značkování. Tato část zákona byla převzata z původního zákona o barvení a značkování.

V části páté zákona o SPD je upraveny problematika značkování některých dalších minerálních olejů a to od definování předmětu daně značkování, přes podmínky nakládání s těmito minerálními oleji až po vydávání povolení ke značkování.

  
  
  
  
  
Informace_21_46424.pdfInformace_21_46424uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 56 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních - nahrazení informace č. j. 12796/2019-900000-231133 KB 16.09.2021
Informace_21_30435.pdfInformace_21_30435Převody kódů Kombinované nomenklatury u vybraných minerálních olejů mezi lety 2002, 2018, 2019 a 2020500 KB 08.06.2021
Informace_21_10674.pdfInformace_21_10674Informace - Zelená nafta po snížení sazby spotřební daně od roku 2021147 KB 24.02.2021
Informace_20_65646.pdfInformace_20_65646Uvádění výše SPD na dokladech prokazujících zdanění po novele zákona o SPD166 KB 31.12.2020
Informace_20_62288.pdfInformace_20_62288Informace – Skladování motorové nafty s 30 % HVO společně s motorovou naftou B7 na čerpacích PHM148 KB 11.12.2020
Metodická pomůcka LPH.pdfMetodická pomůcka LPHOsvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně v návaznosti na účel jejich použití a vedení dokumentace na palubách letadel749 KB 17.04.2020
Informace_20_3899.pdfInformace_20_3899Náležitosti dokladů prokazujících zdanění u motorové nafty ve směsi s HVO453 KB 29.01.2020
Informace_20_2394.pdfInformace_20_2394Číselné označení výrobků na tiskopise DAP a na hlášení BIO u směsi motorové nafty s 30 % HVO332 KB 24.01.2020
Informace_20_2168.pdfInformace_20_2168Skladování motorové nafty s obsahem HVO nejméně 30 %303 KB 14.01.2020
Informace_19_50808.pdfInformace_19_50808Vracení daně u směsi MONA s 30 % HVO377 KB 16.10.2019
1 - 10Další
Skočit na začátek stránky