CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 1.

Název 

Celní úřad pro Zlínský kraj

 2.

Důvod a způsob založení 

Celní úřad pro Zlínský kraj (dále jen „CÚ pro ZLK“) se sídlem ve Zlíně je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

CÚ pro ZLK je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech (Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Lípa, Napajedla).

Věcná působnost celního úřadu je vymezena v §§ 8 a 9 zákona o Celní správě. Celní úřad vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. Celní úřad vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.

Každý celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník.

 3.

Organizační struktura 

 Schéma organizačního uspořádání Celního úřadu pro Zlínský kraj.pdf

 

 4.

Kontaktní spojení

Adresa: Zarámí 4463, 760 01 Zlín                          
Telefonní ústředna: tel.: 577 054 200
                             fax: 577 054 209
Datová schránka: hi4nz6h 
e-podatelna:
podatelna640000@cs.mfcr.cz

 5.

Bankovní spojení

3754-7725661/0710          pokuty ve správním řízení
7771-7725661/0710          souhrnný účet státního rozpočtu – clo        
                                        a daně z dovozu, správní poplatky
6015-7725661/0710          depozitní účet – celní jistoty

780-7725661/0710            SPD z vína a meziproduktů
799-7725661/0710            SPD z minerálních olejů
4765-7725661/0710          SPD z tabákových výrobků
4773-7725661/0710          SPD z piva
4781-7725661/0710          SPD z lihu
14760-7725661/0710        SPD – příjmy z tabákových nálepek
609-7725661/0710            Daň z elektřiny
617-7725661/0710            Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
625-7725661/7010            Daň z pevných paliv
2719-7725661/0710          Biopaliv


Čísla matrik bankovních účtů od 1.1.2013
Druhy daní (poplatků) a předčíslí bankovních účtů
Jak správně platit celnímu úřadu od 1. 1. 2013

 

 6.

IČ  

71214011 

 7.

DIČ 

CZ71214011 

 8.

Rozpočet 


 Rozpočet na rok 2023.pdfRozpočet na rok 2024.pdf
Rozpočet na rok 2022 upravený.pdf

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2020 upravený.pdf

Rozpočet na rok 2019 upravený.pdf            
Rozpočet na rok 2018.pdf                                                              

Rozpočet na rok 2017.pdf

Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2011
Rozpočet za rok 2010

 

 9.

Žádost o informace 

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich vyřizování
Podávání informací - kontakty
Orientační přehled utajovaných informací

 10.

Příjem stížností a dalších podání 

Podatelna viz odstavec 4
Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222
(bezplatná - záznamník)
 
korupce@cs.mfcr.cz

 11.

Opravné prostředky 

Postup při podání odvolání 

 12.

Formuláře 

 13.

Návody k řešení nejrůznějších životních situací 

Životní situace 

 14.

Nejdůležitější předpisy 

Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle §5 odst. 1e) zákona č. 106/1999Sb.

Další legislativa

 15.

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad

 
16.

 Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 Výroční zprávy
 17.

Seznam podřízených útvarů 

Celní úřad pro Zlínský kraj je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.
CÚ pro ZLK je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost prostřednictvím svých územních pracovišť stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR (Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Napajedla, Lípa).  

Stránka byla publikována dne: 16.02.2024 8:26
Skočit na začátek stránky