CZ EN Translate
Menu

Ochrana práv duševního vlastnictví

​​Celní správa České republiky se aktivně zapojuje do boje proti padělání a pirátství, přičemž využívá svých pravomocí vycházejících z národní i evropské legislativy. Celní orgány jsou oprávněny zasáhnout vůči zboží, které je podezřelé z porušování práv duševního vlastnictví a umožnit držitelům dotčených práv jejich ochranu.


Zásahy celní správy lze rozdělit do následujících oblastí:

  • přijímání opatření k zabránění porušování práv duševního vlastnictví ve správním řízení podle:​​
    • unijní právní úpravy ve vztahu ke zboží, které podléhá celnímu dohledu, tj. při dovozu, vývozu či tranzitu zboží ve vztahu k tzv. třetím zemím​
    • národní právní úpravy, která slouží jako adaptační předpis k unijní legislativě a upravuje rovněž kompetence CS na vnitrostátním trhu ČR
  • které úkony v rámci trestního řízení
  • monitoring internetového prostředí Referátem Analýzy dohledových činností a otevřených zdrojů
     
Skočit na začátek stránky