CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

 1. 

Název 

Celní úřad pro hlavní město Prahu

 2.

Důvod a způsob založení 

Celní úřad pro hlavní město Prahu(dále jen „CÚ pro HMP“) se sídlem v Praze je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

CÚ pro HMP je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku prostřednictvím orgánů.
         Věcná
působnost celního úřadu je vymezena v §§ 8 a 9 zákona o Celní správě. Celní úřad vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. Celní úřad vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.

Jako vybraný celní úřad (s celorepublikovou působností) CÚ pro HMP vydává, mění či zrušuje rozhodnutí o prohlášení části území České republiky za svobodné pásmo a o zřízení svobodného skladu. Jako dotčený orgán je příslušný k vydání závazného stanoviska při umísťování a povolování staveb ve svobodném pásmu. Rozhoduje o povolení být ručitelem a vydávat celní doklady podle mezinárodní smlouvy.

Každý celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník.

 3.

Organizační struktura 

Schéma organizačního uspořádání CÚ

 4.

Kontaktní spojení

Adresa: Washingtonova 7, 113 54 Praha1                          
Telefonní ústředna: tel.: 261 334 773
Datová schránka: k8dny3x 
e-podatelna:
podatelna510000@cs.mfcr.cz

 5.

Bankovní spojení

  3754-67724011/0710          pokuty ve správním řízení
  7771-67724011/0710          souhrnný účet státního rozpočtu – clo a daně z dovozu, správní poplatky
  6015-67724011/0710          depozitní účet – celní jistoty

   780-67724011/0710         SPD z vína a meziproduktů
    799-67724011/0710         SPD z minerálních olejů
  4765-67724011/0710         SPD z tabákových výrobků
  4773-67724011/0710         SPD z piva
  4781-67724011/0710         SPD z lihu
14760-67724011/0710         SPD – příjmy z tabákových nálepek

    609-67724011/0710          Daň z elektřiny
    617-67724011/0710          Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů
    625-67724011/7010          Daň z pevných paliv
  2719-67724011/0710          Biopaliva
Čísla matrik bankovních účtů od 1.1.2013
Druhy daní (poplatků) a předčíslí bankovních účtů
Jak správně platit celnímu úřadu od 1. 1. 2013

 

 6.

IČ  

71214011 

 7.

DIČ 

CZ 

 8.

Rozpočet 

Rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2018 Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015
Rozpočet na rok 2014
Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2011
Rozpočet za rok 2010

 

 9.

Žádost o informace 

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich vyřizování
Podávání informací - kontakty
Orientační přehled utajovaných informací

 10.

Příjem stížností a dalších podání 

Podatelna viz odstavec 4
Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222
(bezplatná - záznamník)
 
korupce@cs.mfcr.cz

 11.

Opravné prostředky 

Postup při podání odvolání 

 12.

Formuláře 

Formuláře ke stažení 

 13.

Návody k řešení nejrůznějších životních situací 

Životní situace - celní oblast 

 14.

Nejdůležitější předpisy 

Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle §5 odst. 1e) zákona č. 106/1999Sb.
Další legislativa

 15.

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad 

 16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zprávy

 17.

Seznam podřízených útvarů 

Celní úřad pro Hlavní město Prahu je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

Stránka byla publikována dne: 28.02.2019 13:45
Skočit na začátek stránky